ONDERZOEK NAAR LONGKANKER IN AMSTERDAM UMC

locatie VUmc

Longkanker

Longkanker is één van de meest dodelijke vormen van kanker. In Nederland krijgen jaarlijks ruim 12.000 mensen de diagnose longkanker.(*) Helaas wordt deze ziekte vaak vastgesteld in een uitgezaaid stadium. In dat geval is genezing meestal niet meer mogelijk en richt de behandeling zich tot het onderdrukken van de tumor. Middelen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn onder andere chemotherapie en immunotherapie.

Longkanker, met name in de gevorderde stadia, veroorzaakt veel klachten en heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. De verschillende behandelingen voor longkanker hebben vrijwel ook allemaal grote bijeffecten. Het is duidelijk dat er veel meer wetenschappelijk onderzoek nodig is naar alle verschillende aspecten van deze ziekte; van ontstaan en diagnose tot behandeling en kwaliteit van leven.

PAULIEN-studie

Door de bijdrage van de Paulien van Deutekom Foundation kunnen de onderzoekers van het Amsterdam UMC starten met de PAULIEN-studie.

Ongeveer één derde van alle patiënten heeft een hoge PD-L1 in de tumor. PD-L1 is het aangrijpingspunt van immunotherapie, hoe hoger de PD-L1 hoe hoger de kans dat immunotherapie aanslaat. In het geval van patiënten met een hoge PD-L1 is reeds bewezen dat zowel immunotherapie alleen als ook de combinatie van immunotherapie met chemotherapie werkzaam zijn. Beide opties zijn ook beschikbaar. Echter het is voor de patiënt en de behandelaar op dit moment niet bekend wat de beste behandeling is. Deze vraag wordt des te dringender wanneer er sprake is van een patiënt met veel tumor in het lichaam die een behandeling nodig heeft wat snel effect laat zien. Intuïtief, zou men kunnen denken dat de combinatie dan beter is, maar klopt dat wel en is dat op de langere termijn ook de beste strategie voor de patiënt?

De PAULIEN-studie wil hier antwoord op geven.

Pembrolizumab Alone versUs pembrolizumab-chemotherapy in first LInE NSCLC

In deze studie zullen patiënten met hoge PD-L1 in 2 groepen worden behandeld, de ene groep met immunotherapie alleen en de andere groep met immunotherapie-chemotherapie. Daarbij wordt gekeken welke behandeling het beste aanslaat. Op dit moment zijn er geen studies die hier antwoord op geven. Daarom verwacht het VUmc dat de resultaten van deze studie een grote impact zal hebben op de behandelkeuzes van patiënten en behandelaars.

Naast het primaire einddoel te kijken welke behandeling het beste aanslaat, zijn de secundaire einddoelen ook belangrijke waarden, welke behandeling biedt de langste ziektecontrole en de langste overleving.

Door de samenwerking met Paulien van Deutekom Foundation is deze studie mogelijk gemaakt.

Amsterdam UMC locatie VUmc

Amsterdam UMC – en locatie VUmc in het bijzonder, samen met het Cancer Center Amsterdam – is een unieke plek waar veel kennis en onderzoeksmogelijkheden voor het onderzoek naar longkanker beschikbaar is. Op locatie VUmc hebben we mogelijkheden voor basaal kankeronderzoek in verschillende laboratoria tot zeer geavanceerde imaging (beeldvorming) technieken en pathologie laboratoria. Dit jaar zal een geheel nieuwe centrum gericht op beeldvorming op de locatie VUmc geopend worden. We behandelen patiënten met longkanker op alle mogelijke manieren, zoals chirurgie, bestraling en verschillende soort medicijnen, zoals targeted therapy, immunotherapie, chemotherapie en verschillende palliatieven behandelingen. Als universitair medisch centrum werken zijn we steeds op zoek naar nieuwe en betere diagnosemethoden, behandelingen en medicijnen voor mensen met longkanker.

Binnen alle genoemde terreinen doen we wetenschappelijk onderzoek, zowel door onszelf opgezet al dan niet met extern financiering als in samenwerking met bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven bij de ontwikkeling van medicijnen. Samen met ander andere afdelingen en onderzoeksinstituten in Amsterdam UMC is er netwerk op gezet voor ‘biobanking’, waarbij lichaamsmaterialen van patiënten in alle stadia van de ziekte worden opgeslagen en beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek. (bron VUmc)

*Bron: KWF Kankerbestrijding

SAMEN MET TEAM NUYT IN ACTIE

Longkanker effectiever behandelen kan levens redden en levens verlengen
daarvoor is onderzoek nodig

DONEER NU